Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi
Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLAR

Kəlbəcər
Ərazi: 3054 km2
Əhali: 85,5 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 02:04:1993
İşğal olunmuş ərazisi: 3054 km2
Şəhidlərin sayı: 511
Məcburi köçkünlərin sayı: 85,5 min
Laçın
Ərazi: 1,84 min km2
Əhali: 72,4 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 18:05:1992
İşğal olunmuş ərazisi: 1,84 min km2
Şəhidlərin sayı: 262
Məcburi köçkünlərin sayı: 72,4 min
Xocalı
Ərazi: 0,94 minkm2
Əhali: 27 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 26:02:1992
İşğal olunmuş ərazisi: 0,94 min km2
Şəhidlərin sayı: 511
Qubadlı
Ərazi: 802 km2
Əhali: 37,9 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 31:08:1993
İşğal olunmuş ərazisi: 802 km2
Şəhidlərin sayı: 238
Məcburi köçkünlərin sayı: 37,9 min
Zəngilan
Ərazi: 0,71 min km2
Əhali: 41,5 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 29:10:1993
İşğal olunmuş ərazisi: 0,71 min km2
Şəhidlərin sayı: 235
Məcburi köçkünlərin sayı: 41,5 min
Şuşa
Ərazi: 0,29 min km2
Əhali: 31,0 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 08:05:1992
İşğal olunmuş ərazisi: 0,29 min km2
Şəhidlərin sayı: 200
Məcburi köçkünlərin sayı: 31,0 min
Ağdam
Ərazi: 1,15 min km2
Əhali: 186,1 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 23:07:1993
İşğal olunmuş ərazisi: 846,7 km2 (77,4%)
Şəhidlərin sayı: 5897
Məcburi köçkünlərin sayı: 186,1 min
Xocavənd
Ərazi: 1,46 min km2
Əhali: 42,4 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 02:10:1992
İşğal olunmuş ərazisi: 1,46 min km2
Şəhidlərin sayı: 145
Cəbrayıl
Ərazi: 1,05 min km2
Əhali: 74,5 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 23:08:1993
İşğal olunmuş ərazisi: 1,05 min km2
Şəhidlərin sayı: 362
Məcburi köçkünlərin sayı: 74,5 min
Füzuli
Ərazi: 1,39 min km2
Əhali: 121,9 min (01:04:2013)
işğal tarixi: 23:08:1993
İşğal olunmuş ərazisi: 59 yaşayış məntəqəsi
Şəhidlərin sayı: 1100-dən çox
Məcburi köçkünlərin sayı: 121,9 min