Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi
Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Pedaqoji kollektiv

S/s

Soyadı, adı,atasının adı

Bitirdiyi ali məktəb

Diplom üzrə ixtisası

Vəzifəsi

Pedaqoji stajı

 
 

1

Muradov Namik İbrahim

RF Mari İqtisadiyyat Universiteti

iqtisadçı, iqtisad elmləri namizədi

Direktor

14

 

2

Rəsulov Camal Qiyas

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu

mühəndis-mexanik,

riyaziyyat - informatika

Tİİ üzrə direktor müavini

36

 

3

İsmayılov Səfa Fikrət

San-marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Mingəçevir filialı

mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə

baş mühasib

3

 

4

Hidayətova İntizar Hüseyncan

Bakı Slavyan Universiteti

rus dili və ədəbiyyatı

kadr üzrə mütəxəssis

11

 

5

Əzimov Mabit Fərəc

Bakı Bədən tərbiyə texnikumu

idman müəllimi

Fiz. Tərbiyə RƏHBƏRİ

36

 

6

Qasımov Bəxtiyar Həmzət

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

mühəndis-mexanik

GÇH RƏHBƏRİ

21

 

7

Məmmədova Rübabə Məhəmməd

Azərbaycan Texniki Universiteti

elektron hesab.mühəndisi

İKT Müəllimi

29

 

8

Xəlilova Əfsanə Xalis

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Şəki filialı

ingilis dili müəllimi

Müəllim

10

 

9

Səmədova Aygün Nəbi

Azərbaycan Kooperasiya Universiteti

ingilis dili müəllimi

Müəllim

5

 

10

Qiyaslı Könül Camal

Azərbaycan Dillər Universiteti

ingilis dili müəllimi

Müəllim

3

 

11

Cabbarlı Cəmilə Aləddin

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

bədən tərbiyəsi və idman

Müəllim

8

 

12

Cəlilova Tünzalə Elşən

Bakı Dövlət Universiteti

iqtisadiyyat

Ixtisas fənn müəllimi

5

 

13

Pənahova Mətanət Bəşir

Bakı Dövlət Universiteti

riyaziyyat

İKT Müəllimi

24

 

14

Bədəlova Ofeliya Qurban

Mingəçevir politexnik texnikumu

Toxuculuq üzrə texnik-texnoloq

Ixtisas fənn müəllimi

22

 

15

Mehdiyev Səlim Seyfalı

Belarusiya Politexnik İnstitut

mühəndis-pedaqoq

BAŞ USTA

13

 

16

Musayeva  Rəsmiyyə Məhəmmədəli

Bakı maşınqayırma texnikumu

metal emalı dəzgahları

Istehsalat təlimi ustası

24

 

17

Seyidova  Süsən Oktay

Bakı Əmttəşünaslıq kommersiya universiteti

çox işlənən malların texnologiyası

Istehsalat təlimi ustası

6

 

18

Qaçayeva Hicran Paşa

Mingəçevir politexnik texnikumu

elektrik stansiyaları texnik elektrik

Istehsalat təlimi ustası

10

 

19

Bayramov Rabil Ağamməd

Mingəçevir politexnik texnikumu

texnik-inşaatçı

Istehsalat təlimi ustası

6

 

20

Əhmədova Şəhla Məhəmmədiyə

bakı yerli sənaye texnoloji texnikumu

xalçaçı texniki -texnoloq

Istehsalat təlimi ustası

1

 

21

Əzizov Mahmud Müşviq

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

elektrik mühəndisi

Ixtisas fənn müəllimi

2

 

22

Qurbanov Nazir Vəzir

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

mühəndis-mexanik

Istehsalat təlimi ustası

28

 

23

Şahverdiyev Məmmədşah Şahverdi

Belarusiya Politexnik İnstitut

mühəndis-pedaqoq

Istehsalat təlimi ustası

113

 

24

Məmmədova Nigar Balabəy

Sumqayıt Dövlət Universiteti

kimya müəlimi

Istehsalat təlimi ustası

2

 

25

Ağamirzəli Lalə Qüdrət

AzMİ-nun Gəncə filialı

riyaziyyat informatika müəllimi

Istehsalat təlimi ustası

2

 

28

Əliyeva İlhamə Bəhlul

Azərbaycan maliyyə-iqtisad kolleci

mühasib

Istehsalat təlimi ustası

20

 

29

Nəzirov  Sadiq Sabir

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

mühəndis-mexanik

Istehsalat təlimi ustası

2

 

30

Çələbizadə Turanə Fərman

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

biologiya

Istehsalat təlimi ustası

6

 

31

Abbasbəyli Şahsun Fərrux

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistitu

baytar həkimi

Istehsalat təlimi ustası

2

 

32

Musayeva  Qumru Fazil

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialı

ibtidai təhsilin pedaqogikası

kitabxanaçı

8

 

33

Hüseynova Zemfilə Əziz

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

tarix müəllimi

psixoloq

25

 

34

Tağıyeva Fatimə İntiqam

Bakı Dövlət Üniversiteti

Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliy

ümumtəhsil fənn müəllimi

4

 
35 Mustafayev Musayəddin Lətif Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu mühəndis-mexanik İstehsalat təlimi ustası 0  
36 Mustafayev Taryel Süleyman Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası alim - aqronom İstehsalat təlimi ustası 0  
37 Əhmədli Əhməd Yaqub Mingeçevir Dövlət Üniversiteti Elektroenergetika mühəndisliyi İstehsalat təlimi ustası 0