Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi
Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Kitabxana

Kitabxanda olan kitablar haqqında məlumat

İXTİSAS FƏNLƏRİ  müəllif 
Geyimlərin  modelləşməsi  və  konstruksiya  edilməsi Ə.S.Əliyev
Tikiş  istehsalının  texnologiyası Abbas  Əliyev
Tikiş  texnologiyasından  istifadə olunan  avadanlıqlar  
Geyim hazırlanması texnologiyası Minirə  Pənahova
Materialşünaslıq Zəhra  Ağayeva
Tikiş  avadanlıqları  
Elektrotexnika Vaqif  Rəsulov
Elektrik  materialşünaslığı  
Çertyojun  oxunması  
Materialşünaslıq  
Qaynaq  işlərinin  texnologiyası  
Dülgər – xarrat  işi Sabir  Əliyev
Elektrik  qaz  qaynağı  
Elektrik  ölçü  cihazları  
Tikinti  işlərində  əməyin  mühafizəsi Sabir  Əliyev
Estetika.  Peşə  Etikası  və  Psixologiya Naidə  Hacıyeva
Müştərilərə  xidmətin  təşkili Allahverdiyeva Rəsmiyyə
Unlu  qənnadı  məmulatların hazırlanması  texnologiyası Şəkərxanım Kazımova
Təmirçi – çilingər Cəfərov  E. Balaşov  Ə.
   
ÜMUMTƏHSİL FƏNLƏRİ  
Ümumi  biologiya  10 Məcnun  Babayev
  Əli  Hüseynov
Həndəsə   10 Misir  Mərdanov
  Əli  Hüseynov
Azərbaycan  tarixi  10 Tofiq  Vəliyev
  Ənvər  Qocayev
Coğrafiya  10 Müseyib Müseyibov
Cəbr  və  analizin  başlanğıcı Misir  Mərdanov
İngilis  dili  10 Zeynulla  Ağayev
Gənclərin  çağrışa  qədərki  hazırlığı  10 Həbib  Ocaqov
  Rövşən  Qasımov
Azərbaycan  dili Tofiq  Hacıyev
  Nizami  Cəfərov
Ədəbiyyat  10 Nizami  Cəfərov
İnformatika İsmayıl  Sadıqov
Qarabağ  tarixi Qasım  Hacıyev
Gənclərin  çağırışa  qədərki hazırlığı Həbib  Ocaqov
  Rövşən  Qasımov

Dərsliklərin elektron variantları

Cergelerarasi_bitkilerin_ekini

Iqlim ve etraf muhit

Kend_t mashinlarinin_temiri

Kend_Teserrufati_Mashinlarindan_İstifade

kimyevi esaslari

Torpaqşünaslıq

Anatomiya 

Heyvanlarin yemlenmesi!

DYM

K.T MAŞINLARI VƏ AVADANLIQLARI

Pambiqchiliq

Qargidali_ekini

Taxilchiliq