Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi
Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi

Videodərslər

Modul: Elektrotexnika

 https://www.youtube.com/watch?v=n8oyDvfaYss

Modul: Aşpaz köməkçisi

https://www.youtube.com/watch?v=5sr0B6oZQxc

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

https://www.youtube.com/watch?v=fDguCiIYR9U

Modul: Aşpaz

https://www.youtube.com/watch?v=CIILqaCf6Ts

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

https://www.youtube.com/watch?v=m51diePYRpQ

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

https://www.youtube.com/watch?v=shIxT-t1JWg

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

https://www.youtube.com/watch?v=uCSd4alT3UU

Modul: Traktorlar

https://www.youtube.com/watch?v=xaRjx0rLZ54

Modul: Geyimlərin konstruksiyası

https://www.youtube.com/watch?v=4VThw04ASX8

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

https://www.youtube.com/watch?v=Cj0DZZ6hXpQ

Modul: İctimai iaşə müəssisələrinin təşkili

https://www.youtube.com/watch?v=Lm5ZDi81dSQ

Modul: Aşpaz köməkçisi

https://www.youtube.com/watch?v=QqOso-dhVSk

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

https://www.youtube.com/watch?v=GlxJYFFOVG0

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

https://www.youtube.com/watch?v=AtNITidZ7cs

Modul: Traktorlar

https://www.youtube.com/watch?v=pt6_7idofeU

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

https://www.youtube.com/watch?v=shIxT-t1JWg

Modul: Aşpaz köməkçisi

https://www.youtube.com/watch?v=4tKKwugr84g

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

https://www.youtube.com/watch?v=GtmdFg_YUns

Modul: Aşpaz köməkçisi

https://www.youtube.com/watch?v=AnDrBy2Wt_w

Modul: Traktorlar

https://www.youtube.com/watch?v=pESs9pDgNxU

Modul: Aşpaz köməkçisi

https://www.youtube.com/watch?v=3qISQg8vZ2M

Modul: Traktorlar

https://www.youtube.com/watch?v=7hcT5vY442k

 

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev