Gabala Vocational School of
Ministry of Education of
Azerbaijan Republic

NEWS

15 Februar, 2021
8 Februar, 2021
10 August, 2020
30 July, 2020
27 July, 2020

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev