Gabala Vocational School of
Ministry of Education of
Azerbaijan Republic

NEWS

2 December, 2021
2 December, 2021
30 November, 2021
29 November, 2021
25 November, 2021

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev