Gabala Vocational School of
Ministry of Education of
Azerbaijan Republic

All news

4 Maj, 2021
18 March, 2021
15 Februar, 2021

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev