Gabala Vocational School of
Ministry of Education of
Azerbaijan Republic

All news

26 Januar, 2022
24 Januar, 2022
21 Januar, 2022

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev