Gabala Vocational School of
Ministry of Education of
Azerbaijan Republic

All news

5 Maj, 2022
11 Februar, 2022
10 Februar, 2022

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev