Министерства Образования
Азербайджанской Республики
Габалинское Профессиональное Училище

НОВОСТИ

5 Май, 2022
11 Февраль, 2022
10 Февраль, 2022
10 Февраль, 2022
9 Февраль, 2022

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev