Министерства Образования
Азербайджанской Республики
Габалинское Профессиональное Училище

ФОТОГАЛЕРЕЯ

“Məktəbin, müəllimlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza, ölkəmizə dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır.”

Heydər Əliyev