Modul: Elektrotexnika

Modul: Aşpaz köməkçisi

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

Modul: Aşpaz

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

Modul: Traktorlar

Modul: Geyimlərin konstruksiyası

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

Modul: İctimai iaşə müəssisələrinin təşkili

Modul: Aşpaz köməkçisi

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

Modul: Traktorlar

Modul: Kənd təsərrüfatı maşınları

Modul: Aşpaz köməkçisi

Modul: Mehmanxana qeydiyyatçısı

Modul: Aşpaz köməkçisi

Modul: Traktorlar

Modul: Aşpaz köməkçisi

Modul: Traktorlar